Visul vândut

Vocabular dificil

Frivol – un pin – un pin cățărat pe o stâncă – a răni – avarul – marginea pădurii – o decepție – complicii

Întrebări pentru a exersa înțelegerea

 • Cine sunt Youkitchi și Mosouké?
 • Unde au plecat ei?
 • De ce se opresc ei la marginea pădurii?
 • De ce Mosouké se teme pentru prietenul lui care doarme?
 • Ce a visat Youkitchi?
 • De ce nu vrea Mosouké să sape la baza copacului?
 • Ce îi propune atunci Youkitchi?
 • Cine i-a auzit și ce face el pe când cei doi prieteni sunt la piață?
 • Ce a găsit el săpând la baza bradului?
 • Ce descoperă Mosouké pe unul dintre cioburile vasului care a fost spart de Katmon?
 • Ce deduce el și ce face?
 • Câte vase mai erau îngropate la baza bradului?
 • Ce face Mosouké cu toți acești bani?
 • De ce numește el hanul « La vasul pântecos»?
 • De atunci, ce face Youkitchi în mod regulat?