Sanık, ayağa kalkın !

Zor sözcük dağarcığı

olümcül  –  akıbetimle ilgili karar kılınmış  –  müzakere –  hüküm –  ağzı açık kalmak –  kolluk temsilcileri –  suç kanıtları –  kafası karışmış – karar alma – jüri

Kavramayı çalışmak için sorular

 • Kim konuşuyor ?
 • Küçük fare’nin evine kim geldi  ?
 • Jandarmalar küçük fare’ye ne yaptılar ?
 • Onun evinden ne aldılar ve neden aldılar ?
 • Küçük fare’yi nereye götürdüler ?
 • Başına ne geldiğini anlatırken küçük fare nerede bulunuyor ?
 • Davanın hangi anındayız ?
 • Küçük fare hangi fiilden suçlanıyor ?
 • Kendini savunmak için ne söylüyor ?
 • Dava ne kadar zaman sürdü ?
 • Sonunda, jüri hangi kararı aldı ?