E akuzuar, ngrihuni në këmbë !

Fjalët e më të vështira

 çasti fatal –  e fiksuar pas fatit  –  e qëllimshme –  vendim gjyqësor –  pa fjalë –  përfaqësuesit e rendit –  provë thelbësore –  perpleksë – shqyrtim – juria

Pyetje për të kuptuar  teksin

 • Kush flet ?
 • Kush erdhi tek Miu i Vogël ?
 • Çfarë i bënë xhandarmët Miut të Vogël ?
 • Çfarë morën ata tek shtepia e miut dhe përse ?
 • Ku e çuan Miun e Vogël ?
 • Ku ndodhet Miu i Vogël kur është duke treguar ngjarjen ?
 • Në cilën pjesë të gjykimit jemi ?
 • Për çfarë arsye akuzohet Miu i Vogël ?
 • Çfarë thotë ai për t’u mbrojtur ?
 • Sa kohë zgjat gjykimi i tij?
 • Si përfundim, çfarë vendos juria ?