Voampanga, mitsangana !

Voambolana sarotra

Ny fotoana sarotra (manahirana),mijoro amin’ny fiainako aho,votsitra (dans le sens de recouvrir la liberté) na manambara (dans le sens de déclarer), didim-pitsarana, gaga, solon-tenan’ny mpitandro filaminana ,very hevitra, fanapahan-kevitra, mpitsara.

Fanontaniana apetraka

  • Iza no miteny ?
  • Iza no tonga ao (tao) amin’ny Totozy Kely ?
  • Nanao inona tao amin’i Totozy Kely ny zandary ?
  • Inona no nalain’izy ireo tao ary inona no antony ?
  • Nentiny ho aiza (taiza) i Totozy Kely ?
  • Taiza ilay Totozy Kely tamin’izy nitantara ny zavatra nitranga taminy ?
  • Aiza ho aiza izao ny fitsarana ?
  • Inona no niampangana  an’i Totozy Kely ?
  • Inona no nambarany ho fiarovana ?
  • Naharitra hafiriana ny fitsarana  ? Inona no fanapahan-kevira faran’ny mpitsara