Endrra e shitur

Fjalët e më të vështira

Mendje lehtë –  një pishë – një pishë vendosur mbi shkëmb – të dëmtosh – koprrac – skaji i pyllit – një zhgënjim – bashkëfajtorë

Pyetje për të kuptuar teksin

 • Kush janë Jukiçi dhe Mozuke ?
 • Ku kanë shkuar ata ?
 • Përse ata ndalojnë në buzë të pyllit ?
 • Përse Mozuke ka frikë për mikun e tij që po fle ?
 • Çfarë endrre bëri Jukiçi ?
 • Përse  Mozuke nuk do të gërmojë në rrëzë të pemës ?
 • Çfarë i propozon Jukiçi ?
 • Kush i dëgjoi ata dhe çfarë bën ai ndërkohë që dy miqtë e tij janë në markatë ?
 • Çfarë gjen ai kur gërmon në rrëzë të bredhit ?
 • Çfarë zbulon Mozuke tek copa e poçit që theu Katmoni ?
 • Në çfarë përfundimi arrin ai dhe çfarë bën mëpas ?
 • Sa poça ishin varrosur në rrëzën e bredhit ?
 • Çfarë bën  Mozuke me gjithë këto pare ?
 • Përse ai i telefonon hotelit « Au pot ventru» ?
 • Që prej asaj kohe, çfarë bën rregullisht Jukiçi ?