Të punosh kopshtin duke u argëtuar

Fjalët e më të vështira

Një vend – të personalizosh – të kujdesesh

Pyetje për të kuptuar teksin

  • Për çfarë punimi bëhët fjalë ?
  • Cila ështe lista e materialeve të nevojshme ?
  • Si për fillim, çfarë duhet të vendosësh në fund të ngjitëses?
  • Çfarë duhet të bëjmë me copën e ngjitëses që varet, pasi është bërë nyeja?
  • Për çfarë shërbejnë ngjitëset prej gome ?
  • Çfarë duhet të bëjmë që toka të mos dali nga ngjitësja ?
  • Cili është kushti që flokët të rriten ?
  • Çfarë pjesë të kokës do të përfaqësojë bari kur të jetë rritur ?