Zoti Morr ndryshon banesë

Fjalët e më të vështira

Një ekzistencë – flokët – të thithësh – të jetosh si një pasha  – një banesë – vjen për të vjellë – derë me kanate – të shkaktosh – kruajtje – të jesh shumë i lumtur – të festosh – kafkë mbreterore – tullac

Pyetje për të kuptuar teksin

 • Kush banon tek flokët e vajzës së vogël ?
 • Nga kush bëhet xheloz morri ?
 • Për çfarë ëndërron Zoti Morr ?
 • Çfarë plani imagjinon Zoti Morr për të shkuar deri tek koka e mbretit ?
 • Përse Zoti Morr bën shumë kujdes që të mos pickojë derën me kanate ?
 • Në cilin moment Zoti Morr vendos të hidhet sipër mbretit ?
 • Çfarë e kënaq Zotin Morr kur arrin tek mbreti ?
 • Çfarë dëshiron të bëjë Zoti Morr kur mbretin e zë gjumi dhe përse ?
 • Cili është zbulimi katastrofik i Zotit Morr ?
 • Përse mungesa e flokëve në kokën e mbretit është kaq e tmerrshme për Zotin Morr ?
 • Çfarë mendimi ka Zoti Morr për idenë e tij që të shkonte tek mbreti ?