Koala

Fjalët e më të vështira

Eukalipt – një territor – një mamelë –

Pyetje për të kuptuar teksin

 • Për cilën kafshë flitet ?
 • Si duket ai ?
 • Ku jeton ai ?
 • Me çfarë ushqehet ai kryesisht ?
 • Ku fshihet ai pas lindjes ? Përse ?
 • Sa kohë qëndron ai në xhepin e barkut të nënës së tij ?
 • Më pas, ku qëndron ai kur duhet të lëvizi ?
 • Në cilën moshë fillon të kërkojë ushqim vetë ?
 • Si vepron për të lëvizur ?
 • Si vepron ai për të shënuar territorin e tij?
 • Cili është aktiviteti kryesor i koalës ?
 • A tregon ky tekst një histori ?