Kulla Eiffel

Fjalët e më të vështira

 Një monument – me entuziazëm – një simbol – ekspozita universale – meteorologji – vendet turistike – ndriçmi i kullës – një shkëlqim – një far rrotullues – një ngjitje e vështirë

Pyetje për të kuptuar teksin

 • Për çfarë bëhet fjalë në këtë tekst ?
 • Kush po e viziton monumentin ?
 • Kush i jep shpjegime dy fëmijëve ?
 • Çfarë fjale përdor në tekst babai i Leas për të shpjeguar se kulla është shumë e njohur në botë ?
 • Kujt i lindi idea për të ndërtuar këtë kullë ?
 • Me çfarë materie përbëhet kulla Eiffel ?
 • Përse nuk e çmontuan kullën Eiffel siç ishte parashikuar ?
 • Cilat janë dy mënyrat për të hipur në majë të kullës ? Çfarë propozon Lea ?
 • Përse Lea dhe Zhyl ndjehen krenarë kur arrijnë në majë ?
 • Çfarë shikojnë fëmijët nga maja e kullës ?
 • Përse babai i Leas dëshiron që ata të zbresin ?
 • Kush është Zonja e Madhe ?