Lepuri i egër dhe Gjeniu i Madh i shkurres

Fjalët e më të vështira

 Një gjeni  – shkurre –  të rrisësh – mendja – më përpara – gurishte – enë prej lëvozhge të thatë – një dinakëri – të pohosh – frika – të freskohesh me një pije freskuese – një marrëzi

Pyetje për të kuptuar teksin

 • Cili është personazhi kryesor në këtë ngjarje ?
 • Çfarë do lepuri i egër ?
 • Çfarë i kërkon Gjeniu i Madh lepurit të egër ?
 • Ku shkon lepuri i egër ?
 • Çfarë i thotë lepuri i egër zogjve ?
 • Çfarë bëjnë zogjtë ?
 • Çfarë i thotë më pas lepuri i egër drenushës ?
 • Çfarë bën drenusha ?
 • Përse drenusha largohet shpejtazi ?
 • Çfarë dinakërie përdor lepuri i egër për të tërhequr gjarprin drejt shkopit të tij dhe çfarë bën ai ?
 • Për të arritur qëllimin e tij, lepuri i egër tregohet shumë dinak me të gjitha kafshët. Çfarë dinakërie përdori ai ?
 • Çfarë bën lepuri i egër kur gurishtia mbushet plot me zogj të vegjël, ena prej lëvozhge plot me qumësht dhe kur gjarpri  është i lidhur pas shkopit ?
 • Çfarë i thotë Gjeniu i Madh ?
 • Përse ai nuk dëshiron të rrisë fuqinë lepurit të egër ?