Majmunët dhe thatësira

Fjalët e më të vështira

Të ngjitesh – një luginë  – një kodër – thatësira

Pyetje për të kuptuar teksin

  • Për cilat kafshë bëhet fjalë në këtë histori ?
  • Çfarë vendos majmuni i vogël në fillim të ngjarjes ?
  • Ku mbërrin ai ?
  • Çfarë e bën të lumtur majmunin e vogël në Tirkol ?
  • Megjithatë, atij i mungon diçka, për çfarë bëhet fjalë ?
  • Çfarë bën ai ?
  • Cili është reagimi i parë i majmunave të Tirkolit kur majmuni i vogël vjen me miqtë e tij ?
  • Kush është më i mençuri nga gjithë të tjerët ?
  • A ka të drejtë ai ? Përse ?