Mashurkat jeshile të Timeos

Fjalët e më të vështira

Përmbajtja – kundër përgjigje – nektari – qendra – të përtypësh – një ripërtypës

Pyetje për të kuptuar teksin

 • Si quhet fëmija e kësaj historie ?
 • Çfarë refuzon të bëjë ai ?
 • Çfarë i propozoi  nëna e tij dje, në vend të mashurkave jeshile ?
 • Përse ai nuk do t’i hajë makaronat ?
 • Përse nëna e tij dëshiron që Timeo të hajë mashurka jeshile ?
 • Ku shkon të strehohet Timéo ?
 • Çfarë i propozojnë milingonat Timéos ?
 • Çfarë insekti takon Timéo pas milingonave ?
 • Çfarë i propozon flutura ?
 • Çfarë mendon Timéo kur provon nektarin ?
 • Çfarë i jep korbi Timéos ?
 • Çfarë mendon Timéo për miun ?
 • Përse lopa është dakort me Timeon në lidhje me mashurkat  jeshile ?
 • Çfarë i propozon ajo në vend të tyre?
 • Çfarë bën Timéo në fund të historisë dhe përse ? Përse nëna e Timeos befasohet kur e sheh duke ngrënë mashurkat jeshile ?