Mamba mandehandeha

Voambolana sarotra

Mitsindroka, ny mpiaro, fijanonana, kojakoja, vehivavy avy any Tahiti, olona avy any Mexique, olona avy any Ecosse, esquimau.

Fanontaniana apetraka

 •  Iza i Nino ?
 • Inona no tadiavin’ny tantsaha momba an’i Nino?
 • iza no mamonjy an’i Nino?
 • Aiza no hitondran’ny  vorona (mouettes) an’i Nino?
 • Inona no atahoran’i Nino rehefa mahita azy ny kapiten-tsambo?
 • Lasa inona izany i Nino ?
 • Inona no raisiny isaky ny fijanona?
 • Manao ahoana i Nino miaraka amin’ireo fanomezana rehetra ireo?
 • inona no ataony eny ambony sambo?
 • Aiza i Nino tamin’ny andro fitsingerenan’ny nahaterahany ?
 • Iza no eo amin’ny toerany any an-tsaha?
 • Fa maninona no tsy mandeha mitety-tany i Nino?
 • Fa maninona izy no mijanona ao amin’ny tovovavy mamba?