Ny tsaramaso tanoran’i Timéo

Voambolana sarotra

Ny votoatiny,  famaliana(valiny), ny mamibony, ny afovoany, mandinika, biby mandinika.

Fanontaniana apetraka

 • Iza no anaran’ny zaza eto amin’ny tantara ?
 • Inona no laviny ho atao ?
 • Inona no natolotry ny reniny omaly fa tsy tsaramaso tanora?
 • Fa maninona izy no tsy mety mihinana « nouilles »?
 • Fa maninona no tian’ny Reniny hihinana tsaramaso tanora i Timéo?
 • Aiza i Timéo no handositra?(hiafina)
 • Inona no atolotra amin’ny vitsika an’i Timéo?
 • Inona ny bibikely manidina nifanena amin’i Timéo taorian’ny vistika?
 • Inona no atolotrin’ ny lolo?
 • Inona no eritreritr’i Timéo rehefa manandrana ilay mamibony izy?
 • Inona no natsipin’ny goaika any amin’i Timéo?
 • Inona no eritreretin’ilay Totozy ?
 • Fa maninona no omby vavy  miombon-kevitra amin’i Timéo momba ny tsaramaso tanora?
 • Inona no atolony azy?
 • Inona no ataon’i Timéo amin’ny faran’ny tantara fa nahoana?
 • Fa maninona no gaga ny renin’i Timéo raha nahita azy nihinana tsaramaso tanora?