NY TOUR EIFFEL

Voambolana sarotra

Tilikambo, amin’ny zotom-po, sary, foarabe eran-tany, failazana momba ny toetrandro (haitoertrandro), toeram-pitsangatsanganana, fanazavan’ny tilikambo, famirapiratana, fanoroan-dalan-tsambo miodikodina, fiakarana mandreraka (manempotra).

Fanontaniana apetraka

 • Inona no ambara amin’ity rindran-teny ity ?                                      
 • Iza no mamangy an’io tilikambo io ?
 • Iza no manome fanazavana ho an’ireto ankizy anankiroa ?
 • Arakany voasoratra, inona no teny am-piasan’ny rain’i Léa entiny manazava fa ny tilikambo dia Tena fantatra eran-tany ?
 • Iza no nanan-kevitra nanorina io tilikambo io ?
 • Tamina inona no nanamboarana  ny Tour Eiffel ?
 • Nahoana no tsy noravana ny Tour Eiffel arakany noheverana azy ?
 • Inona ireo fomba anankiroa iakarana eny amin’ny fara-tampony ? Inona no nofidian’i Léa ?
 • Nahoana i Léa sy Jules no mirehareha rehefa tody eny an-tampony ?
 • Inona no tazan’ny ankizy avy eny ambonin’ny tilikambo ?
 • Maninona ny rain’i Léa no miangavy azy ireo hidina (hijotso) ?
 • Iza no antsoina ho RAMATOABE, ?