Ny koala

Voambolana sarotra

Hazo kininina, fari-tany, nono.

Fanontaniana apetraka

  • Biby toa inona no resahina ?
  • Mitovy amin’iza izy ?
  • Aiza izy no monina ?
  • Inona no tena foto-sakafony ?
  • Aiza izy no miafina raha vao teraka ? Fa maninona ?
  • Hafiriana no ijanonany ao anaty kitapon’ny reniny ?
  • Avy eo, amin’ny inona izy misarangotra rehefa mifindra toerana ?
  • Inona no tena fandanianandron’ny Koala ?
  • Misy tantara ve io voasoratra io ?