Mifindra toerana Ingahy Pou.(Hao)

Voambolana sarotra

Ny fiainana (ny fisiana), volon-doha, miaina (mitroka), fiainan’ny mpanana , fonenana, maimbo (mantsina), azo aleha, mamely, mangidihidy, ho any an-danitra, manasa (inviter), lohan’ny mpanjaka, sola

Fanontaniana apetraka

 • Iza no mipetraka amin’ny volon’ilay zazavavy kely?
 • Inona no maha saro-piaro ny hao?
 • Inona no nofinofin’i Ingahy Pou?
 • Inona ny drafitra hataon’Ingahy Pou hiakatra hatrany  amin’ny lohan’ny mpanjaka?
 • Fa maninona Ingahy Pou no mitandrina mafy mba tsy hidona amin’ny vavahady ?
 • Rahoviana Ingahy Pou no misafidy ny hitsambikina  eny amin’ny mpanjaka ?
 • Inona no mahafinaritra an’Ingahy Pou rehefa tonga eo amin’ny mpanjaka izy?
 • Inona no tian’Ingahy Pou hatao rehefa matory ny mpanjaka ary nahoana?
 • Inona ny fahitan’Ingahy Pou manoloana ny loza?
 • Maninona no mampatahotra an’i Ingahy Pou ny tsy fisian’ny volo eo amin’ny lohan’ny mpanjaka?I
 • nona no eritreretin’i Ingahy Pou momba ny heviny hoe handeha ho any amin’ny mpanjaka?