Miasà tany amim-pahafinaretana

Voambolana sarotra

Toerana iray, hevero ho anao, mitandrema.

Fanontaniana apetraka

  • Hanao ahoana ny endrik’ity asa ity ?
  • Iza no lisitrin’ny fitaovana ilaina ?
  • Inona no voalohany apetraka alohan’ny collant ?
  • Inona no atao amin’ny ambin’ny collant mitarozaroza, rehefa avy manao vona(fatorana) ?
  • Inona no hampiasana ireo takelaka ?
  • Inona no atao mba tsy hiorenan’ny tany ? (hiparitahin’ny tany)
  • Ahoana ny fomba hanirian’ny volo ?
  • Aiza amin’ny faritra amin’ny loha no hisolo ny ahitra rehefa maniry izy?