Manana vahaolana foana i Sara

Voambolana sarotra

Saha, hazo mamokatra fihinam-boa, tanin’anana, mikatsaka, mandravaka, haon-kazo, mandraraka, bibikely manidina, olitra.

Fanontaniana apetraka

 • Iza i Sara ?
 • Iza no vangian’i Sara isaky ny alarobia ?
 • Aiza no mipetraka ny raiben’i Sara ?
 • Ahoana no nandaminana ny zaridaina ?
 • Inona no ampahiny amin’ilay zaridaina no tian’ny reniben’i Sara ary nahoana ?
 • Inona ireo harena entin’i Sara ho an’ny reniny isaky ny alarobia?
 • Fa maninona ny dadaben’i Sara no mamoy fo?
 • Inona no tsy eken’ny dadabeny hiady amin’ny haon-kazo ary maninona?
 • Inona ny hevitr’i Sara momba ny fanavotana ny zaridaina?
 • Aiza izy no hahita ny valiny amin’ny olan’ny dadabeny?
 • Inona no sosokevitrin’ ny mpanao zaridaina eny amin’ny zaridainam-panjakana?
 • Inona no asan’ny bibikely manidina ao amin’ny zaridainan’ny dadaben’i Sara?
 • Iza ireo mpihinana gaigy ny haon-kazo ?
 • Rehefa nifarana ny tantara dia nahavotra  ny zaridainany i dadabe fa nahita zavatra hafa noho ny hevitr’i Sara, inona izany?
 • iza no nahafahan’i dadabe nahita tsiky?