Ny rajako sy ny fahamainana

Voambolana sarotra

Mianika, lohasaha, havoana, fahamainana.

Fanontaniana apetraka

  • Inona no biby resahana amin’ity tantara ity?
  • Inona no fanapahan-kevitry ny rajako kely teny am-boalohany?
  • Ho aiza izy ?
  • Inona no mahafaly ny rajako kely any Tirkol?
  • Nefa toa misy zavatra tsy ampy ho azy, inona?
  • Dia inona no ataony?
  • Inona no fihetsiky voalohan’ny rajako ao Tirkol rehefa tonga ny rajako kely miaraka amin’ny namany?
  • Iza no hendry noho ny hafa rehetra?
  • Marina ve izy? Nahoana?