Namidy ilay nofy

Voambolana sarotra

Tsinotsinona, hazokesika,  hazokesika nafenina tao anaty aram-bato, manimba, kahitra,        ny sisin’ny ala, fahadisoam-panantenana, ireo mpiray tsikombakomba.

Fanontaniana apetraka

 • Iza avy i Youkitchi sy Mosouké ?
 • Handeha ho aiza izy ireo ?
 • Nahoana no nijanona eny amoron-dalana izy roa ?
 • Maninona i Mosouké no matahotra ny sakaizany izay matory?
 • Inona no nofin’i Youkitchi ?
 • Fa maninona i Mosouké no tsy te-hihady lavaka eo am-pototry ny hazo?
 • Inona no torohevitra atolotry Youkitchi azy avy eo?
 • Iza no naheno azy ireo sy inona no nataony raha nian-tsena izy mirahalahy?
 • Inona no hitany teo am-pihadiny tany teo am-pototry ny hazo?
 • Inona no hitan’i Mosouké tamin’ny singan’ny vilany izay nofatoran’i Katmon?
 • Inona no anokanana azy ary inona no ataony?
 • Firy no mbola nilevina teo am-pototry ny hazo?
 • Ataon’i Mosoké inona avy ity vola ity?
 • Nahoana ny tranom-bahiny no antsoiny « Au pot ventru »?
 • Nanomboka teo dia inona no nataon’i Youkitchi tsy tapaka?