Tsy tia ny tenany i Pitane

Voambolana sarotra

Mitomany migogogogo, mitomany tsy aky ato, vombona (an’ny soavaly, na liona), rambo voloina, sisin’ny ala (moron’ny ala), endriny voajanahary, mananatra, mamporisika.

Fanontaniana apetraka

 • Iza i Pitane ?
  Maninona izy no mitomany ?
 • Manao ahoana izy izany ?
 • Inona no hiriny ?
 • Inona no torohevitrin’ny sakaizany amin’ny ataony?
 • Iza no hanatanteraka ny fanirian’i Pitane?
 • Inona no tadiavin’i Filoupin amin’i Pitane?
 • Ahoana ny fihetsiky ny naman’i Pitane?
 • Inona no tian’i Filoupin ho fantatr’i Pitane nandritra ny fitsangatsanganana?
 • Ahoana ny fihetsik’i Pitane?
 • Inona no nanaitra an’i Pitane rehefa nahita ny tarany tao anaty rano izy?
 • Inona no nanontaniany an’i Filoupin tamin’izany ?
 • Inona no torohevitr’i Filoupin tamin’ny Pitane amin’ny faran’ny tantara ?
 • Maninona no gaga ny mpamboly rehefa nihaona tamin’i Pitane tany amin’ny toeram-piompiana tamin’ny fiafaran’ny tantara?